Louise Dogulas Matthiesen (f. 1967)

Læge

 • 1996 Læge fra Københavns Universitet.
 • 2004 Speciallæge i Almen Medicin.
 • 2005 Praktiserende læge.

  Bred klinisk erfaring indenfor medicin, kirurgi, gynækolog og pædiatri erhvervet fra forskellige hospitalsansættelse på(Gentofte -, Næstved - og Hillerød Amtssygehus).

Maibritt Christine Elmeland

Hun er en erfaren og engageret sygeplejerske uddannet i 2006 fra Rigshospitalet. 

Hun har praksiserfaring og er kendt i lokalområdet fra tidligere vikariat hos kollega.Maibritt har erfaring med alle kroniske sygdomme, diabetes, hjertesygdomme, sundhedsplejen, børn og ældre.

I vil møde hende som det første ved skranken hvor hun vil være behjælpelig med alt lige fra registrering, tidsbestiling mm. Samtidig vil hun varetage selvstændige konsultationer.

Maibritt vil:

 •     Tager imod patienter
 •     Passer telefonen
 •     Tager imod tidsbestilling og receptfornyelse
 •     Står for prøvetagning og en række undersøgelser som:
 •     Lungefunktionsundersøgelse
 •     Hjertecardiogram
 •     Blodprøver
 •     Blodtrykskontrol
 •     Urindyrkninger
 •     CRP måling (blodprøve i fingeren som giver svar på evt bakteriel infektion)
 •     INR måling og svar(Kontrol af blodfortyndende behandl.)


    Under lægelig supervision varetager sygeplejerskerne følgende konsultationer bl.a.:

 •     Mindre kirurgiske indgreb
 •     Første Graviditets Undersøgelser
 •     Kostvejledning
 •     Slankeforløb
 •     Rygestop
 •     Vortebehandling
 •     Øreskylning
 •     Sårpleje
 •     Vaccination, herunder også rejsevaccinationer
 •     Suturfjernelse
 •     Opfølgning på kroniske patienter
 •     Diverse korrespondance

Sandra Wiesner

Sygeplejerske

 

Sandra har lang erfaring fra hospitaler, hjemmeplejen og almenpraksis.

Hun vil i høj grad udføre selvstændige konsultationer med fokus på de kroniske sygdomme såsom forhøjet blodtryk, diabetes og KOL.

Udover det varetager hun, i samarbejde med Maibritt, laboratorie, sygepleje og sekretærfunktioner. Sandra er vores sårsygeplejerske.